OFERTA

STYROPAPA
STYROPIAN SPADKOWY
PAPA
RYNNY
OBRÓBKA BLACHARSKA
DACHÓWKA
BLACHODACHÓWKA, TRAPEZY, PANELE
KLEJE, MASY, EMULSJE
OKNA I WYŁAZY DACHOWE
FOLIE I MEMBRANY DACHOWE
BLACHY PŁASKIE
GONTY PAPOWE
PŁYTA OSB
TARCICA, WIĘŹBA, PODBITKA
KOMUNIKACJA DACHOWA
STYROPIAN
STYROPIANOWE PROFILE ELEWACYJNE
WEŁNA
AKCESORIA DACHOWE
WPUSTY I ODWODNIENIA DACHÓW
KOLCE NA PTAKI
PODBITKA BOAZERYJNA
SYSTEMY ODGROMOWE
NARZĘDZIA DEKARSKIE, ZAMOCOWANIA, AKCESORIA

PAPA

 

Pokrycia dachowe w trakcie eksploatacji podlegają skutkom działania wielu niekorzystnych czynników środowiska zewnętrznego. Zmiany temperatury powodują deformacje zarówno w warstwie wierzchniej jak i w warstwie podkładowej. Odporność na tego typu deformacje jest najważniejszą cechą pokrycia dachowego, zależną od składu masy bitumicznej użytej do produkcji papy.


Papa termozgrzewalna jest znanym i cenionym materiałem izolacyjnym, stosowanym do wykonywania pokryć dachowych, izolacji warstwowych dachów płaskich, izolacji fundamentów, hydroizolacji tarasów czy balkonów.

Papa termozgrzewalna zastąpiła papę tradycyjną, klejoną lepikiem.

Papa termozgrzewalna - budowa

Papa termozgrzewalna składa się z kilku warstw:

 • posypki,
 • górnej warstwy bitumu,
 • osnowy nośnej,
 • spodniej/dolnej warstwy bitumu,
 • folii antyadhezyjnej.

Posypka w papie termozgrzewalnej
W papie termozgrzewalnej nawierzchniowej pełni funkcję ochronną przed nadmiernym nagrzewaniem i promieniowaniem UV. Nadaje pokryciu estetyczny wygląd i kolor.

Jaka papa termozgrzewalna?

Na decyzję o wyborze odpowiednich parametrów papy termozgrzewalnej, czyli rodzaju i grubości warstwy bitumu, oraz na właściwości danej osnowy nośnej wpływa typ podłoża (stabilne lub niestabilne), a także miejsce zastosowania (dach, taras, piwnica, fundament). Papy termozgrzewalne w zależności od przeznaczenia dzielimy na:

 • papy termozgrzewalne podkładowe 
  − układane są bezpośrednio jako pierwsza warstwa izolacyjna dachów i fundamentów na podłożach typu podłoża betonowe,deski,styropian itp,
 • papy samoprzylepne
  – przeznaczone do stosowania na podłożu wrażliwym na temperatury (styropian,pianka poliuretanowa itp. oraz jako papa podkładowa stosowana z innymi papami bitumicznymi do izolacji budynków.
 • papy nawierzchniowe − stanowią wierzchnią warstwę ochronną, zgrzewane są do pap podkładowych;
  jednowarstwowego krycia − mogą być układane bezpośrednio na podłożu bez konieczności zastosowania papy podkładowej, oraz w połączeniu z innymi papami do wykonywania izolacji warstwowych.

Papy termozgrzewalne: osnowy

Papy termozgrzewalne mają budowę warstwową. Ich grubość wynosi 2,5-5 mm. Z tym że nie należy sugerować się grubością jako jedynym wyznacznikiem jakości. Ważna jest także osnowa, której zadaniem jest wzmocnienie papy. Ma ona postać wkładki umieszczonej między dwiema warstwami masy bitumicznej. Zapewnia ona odporność na rozciąganie i zrywanie. Najlepsza jest włóknina lub tkanina poliestrowa o bardzo dużej wytrzymałości mechanicznej. Stosuje się także wkładki mieszanego rodzaju albo kalandrowane. Są one mocniejsze niż z jednego materiału, więc mogą być cieńsze, dzięki czemu w papie może być więcej bitumu. Tkanina poliestrowa wzmocniona włóknami szklanymi jest stabilna wymiarowo, ma dużą wytrzymałość na zrywanie i odporność na przebicia (może być mocowana mechanicznie). Dodatek włókna szklanego zapewnia stabilność w wysokiej temperaturze. Osnowa z samego włókna szklanego jest odporna na zerwanie, ale jest mało rozciągliwa. Papy z taką wkładką można stosować na dachach stabilnych wymiarowo. Papy termozgrzewalne z osnową z welonu szklanego można wykorzystać jako podkładowe, separacyjne albo wyrównujące podłoże.

Pokrycie wielowarstwowe z papy termozgrzewalnej

Jest to najczęściej spotykane rozwiązanie, zapewniające bardzo wysoką szczelność i trwałość powłoki. Układ taki sprawia, że nawet w przypadku uszkodzenia papy nawierzchniowej powłoka nie utraci szczelności ze względu na obecność papy podkładowej. Przy tego typu pokryciu układanych jest wiele warstw − co najmniej jedna podkładowa i nawierzchniowa. W zależności od podłoża można zastosować różne układy pap.

Ogólna zasada jest następująca: im trudniejsze i bardziej niestabilne podłoże, tym wyższe parametry techniczne obu pap − a w szczególności nawierzchniowej. W przypadku ocieplenia dachu styropapą, czyli styropianem fabrycznie laminowanym papą, używa się jej jako osłaniającej styropian przed ogniem, a nie jako papy podkładowej w rozumieniu wielowarstwowego pokrycia papowego. Co za tym idzie, na styropapie zamocowanej do podłoża za pomocą kleju lub łączników mechanicznych należy ułożyć papę podkładową, a następnie nawierzchniową. Jako paroizolację pod styropapę można zastosować folię paroizolacyjną ułożoną luzem na podłożu w przypadku mocowania mechanicznego lub papę zgrzewalną klasy np. V60 S30 zgrzaną do zagruntowanej dyspersyjną masą asfaltową powierzchni betonowej przy klejeniu klejem.