KLEJE, MASY, EMULSJE - podkłady gruntujące

PODKŁAD GRUNTUJĄCY BITUMICZNO-POLIMEROWY TECHNONICOL Nr.03

PRZEZNACZENIE I ZAKRES STOSOWANIA:

PODKŁAD GRUNTUJĄCY BITUMICZNO-POLIMEROWY TECHNONICOL Nr.03 jest roztworem bitumicznym przeznaczonym do gruntowania we wszystkich strefach klimatycznych na zimno różnego rodzaju konstrukcji i podłoży:

 • Betonowych ,cementowo-piaskowych ,jastrychowych przed nałożeniem warstwy hydroizolacyjnej
 • Stalowych powierzchni przęsęł i płyt mostów i dróg
 • Żelbetowych powierzchni płyt drogowo-mostowych

PODŁOŻE:

Podłoże musi być czyste, powierzchnia wolna od luźnych frakcji, pyłów, plam oleju i smarów oraz innych zanieczyszczeń.

SPOSÓB STOSOWANIA:

PODKŁAD BITUMICZNO-POLIMEROWY TECHNONICOL nr.03 przed zastosowaniem należy dokładnie wymieszać. GRUNT nakłada się w jednej warstwie za pomocą pędzla, szczotki dekarskiej lub wałka. Aplikację zaleca się w temperaturach dodatnich. Przy prowadzeniu robót w temperaturze poniżej +5st, zaleca się umieścić opakowanie z produktem w pomieszczeniu w temperaturze pokojowej, na około dobę przed użyciem, w celu uzyskania lepszych właściwości aplikacyjnych.

ZUŻYCIE MATERIAŁU: 0,25 -0,35 l/m² 

Siplast Primer ® Szybki Grunt SBS

Przeznaczenie:

Siplast Primer ® Szybki Grunt SBS jest wysokiej jakości preparatem gruntującym produkowanym przy użyciu asfaltu modyfikowanego SBS o niewielkiej lepkości, doskonałej wydajności, wysokiej pene - tracji podłoża oraz krótkim czasie wysychania (poniżej 2,5 godziny).

Zakres stosowania:

Siplast Primer ® Szybki Grunt SBS stosuje się na zewnątrz do:

 • gruntowania betonu pod papy i masy bitumiczne na izolacjach pionowych i poziomych,
 • gruntowania starych pokryć dachowych pod/na każdy rodzaj pap asfaltowych,
 • gruntowania płyt betonowych mostów pod papy mostowe,
 • gruntowania betonu przy wykonywaniu izolacji przeciwwilgociowych i przeciwwodnych ław budowlanych, ścian i fundamentów, balkonów, loggi i tarasów,
 • wykonania izolacji kręgów betonowych do studni, studni kanalizacyjnych, płyt obornikowych, zbiorników na gnojowicę (na zewnątrz),
 • gruntowania remontowanych i nowych blach stalowych oraz ocynkowanych pod papy termozgrzewalne (pasy nadrynnowe, opierzenia, obróbki dekarskie),
 • zabezpieczenia stalowych elementów ogrodzeniowych – siatki, słupy,
 • zabezpieczenia powierzchni metalowych, np. elementów poręczy, barier energochłonnych, konstrukcji stalowych,
 • impregnacji powierzchni drewnianej,
 • architektury ogrodowej – altany, szopy, elementy ogrodzeń, palisady – drewno w gruncie (po kilkukrotnym naniesieniu).

Sposób stosowania:

Przed użyciem zawartość opakowania należy dokładnie wymieszać. Roztwór należy nanosić na czyste podłoże (pozbawione luźnych elementów, lodu, wody itp.) za pomocą szczotki dekarskiej, pędzla, wałka. Produkt można nanosić metodą natrysku dynamicznego, stosując do tego specjalistyczny sprzęt. Nie ma przeciwwskazań do używania styropianu na wyschniętą powłokę po całkowitym odparowaniu rozpuszczalnika (ok. 48 h). Roztworu nie należy stosować na podłożach mokrych lub smołowych. Maksymalna wilgotność betonu nie powinna przekraczać 9% (tzw. stan powietrzno-suchy). Modyfikacja asfaltu kauczukiem SBS w znacznym stopniu zwiększa odporność na starzenie oraz działanie warunków atmosferycznych, także przy aplikacji w obniżonych temperaturach

Wydajność:

od 0,1 (stal) do 0,25 (beton) l/m 2 dla jednej warstwy w zależności od stanu i rodzaju podłoża i temperatury aplikacji.

 

DEN BIT-M DYSPERBIT
Dyspersyjna masa asfaltowo-kauczukowa do izolacji fundamentów i konserwacji dachów

 • wykonywanie powłok izolacyjnych przeciwwilgociowych
 • obszar zastosowań: dach, fundament, posadzka
 • izolacja lekka przeciwwilgociowa fundamentów i podziemnych części budowli
 • renowacja i konserwacja bitumicznych pokryć dachowych
 • izolacja podposadzkowa piwnic, garaży, tarasów, balkonów (pomieszczeń które nie są przeznaczone na stały pobyt ludzi)
 • bezspoinowe pokrycia dachowe zbrojone tkaninami technicznymi
 • bezspoinowe powłoki dachowe na podkładzie z jednej warstwy papy Dostępne pojemności: 10,20kg
 

Emulsja gruntujące Sandroplast

 • Doskonały środek gruntujący zwiększający i polepszający przyczepność między warstwami.
  Stosuje się do wykonywania warstwy podkładowej pod papy termozgrzewalne, oraz do odświeżania i uaktywniania starego i zużytego podłoża w celu uzyskania dobrej przyczepności z nową warstwą bitumiczną.
 • Zużycie:
  1kg wystarcza na ok. 3m2

 

Izolbet A - Masa asfaltowa renowacyjna

Do renowacji pokryć papowych oraz bezspoinowych powłok bitumicznych uszkodzonych w skutek oddziaływania niekorzystnych warunków atmosferycznych. Upłynniona (łatwa w aplikacji, o dużej wydajności) masa doskonale penetruje wszelkie spękania, rysy itd., przywracając spójność istniejącej powłoki. W przypadku istnienia większych uszkodzeń należy stosować masę powłokową IZOLBET-DP. Uwaga: stosować na zimno

SPOSÓB STOSOWANIA
Przed użyciem masę dokładnie wymieszać. Nanosić na suche lub lekko wilgotne, oczyszczone z luźnych zanieczyszczeń podłoże szczotką dekarską lub pędzlem. Przed przystąpieniem do prac renowacyjnych dokonać niezbędnych napraw pokrycia. W szczególności doprowadzić do właściwego stanu warstwę wierzchnią przez zlikwidowanie pęcherzy, wybrzuszeń i mechanicznych uszkodzeń (do ich podklejania wykorzystać lepik na zimno IZOLBET-K). Jeżeli po jednorazowej aplikacji nadal występują nierówności powierzchni (wskutek głębokiej penetracji masy w materiał podłoża), czynność należy powtórzyć. Zalecana temperatura nanoszenia od +5°C do +30°C. W czasie chłodów, dla łatwiejszego prowadzenia prac zaleca się wystawić opakowanie z IZOLBETem-DR do ciepłego pomieszczenia na 1-2 doby.


ul. Św. Michała 100
na terenie Chemii
61-005 Poznań
-- TRASA --

tel./fax. 61 8715-886

Pn. - pt.
7:00-15:00